Bodemrisicokaart

Direct inzicht in en interpretatie van alle beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit.

Bodemrisicokaart, platform voor graafactiviteiten

In de voorbereiding van graafwerk is uiteenlopende informatie nodig; vaak uit veel verschillende openbare bronnen. De Bodemrisicokaart geeft direct, in heel Nederland een inschatting van het risico op bodemverontreiniging en explosieven (NGE) en toont archeologie beperkingen. Bij kortcyclische onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden heeft u simpelweg geen tijd voor vooronderzoek. U moet het doen met de beschikbare openbare informatie. U vindt deze in onze mobiele Bodemrisicokaart App.

Ook in de voorbereiding van grootschaliger graafwerkzaamheden is de Bodemrisicokaart inzetbaar voor een risicoanalyse. Zo voorkomt u het tijdverlies van het raadplegen en interpreteren van talloze informatiebronnen. U kunt daarnaast snel inschatten of bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met kosten en vertragingen door bodemverontreiniging, explosieven of archeologische verwachtingen. En de Bodemrisicokaart maakt het mogelijk om tijdig een adequate aanpak uit te werken en –zo nodig- met één druk op de knop vervolgonderzoek aan te vragen. De Bodemrisicokaart is in twee jaar tijd meer dan 100.000 keer gebruikt en wordt elke dag completer en beter.

duidelijk beeld van alle beschikbare gegevens

%

tijdsreductie bij het uitvoeren van quickscans

abonnement op maat, voor al uw medewerkers

kaartraadplegingen sinds de lancering

Bodemverontreiniging?

Alle openbaar beschikbare en onze eigen bodemkwaliteit gegevens leveren overal in Nederland een duidelijk advies voor veiligheidsmaatregelen. Advies waarmee u meestal meteen verder kunt. Sinds de introductie in 2016 hebben honderden gebruikers de Bodemrisicokaart al bijna 100.000 keer geraadpleegd. Tientallen adviseurs voegen dagelijks informatie toe en werken aan een compleet inzicht in de bodem.

Niet-gesprongen explosieven (NGE)?

Explosieven uit de tweede wereldoorlog kunnen de veiligheid bij graafwerk ernstig in gevaar brengen. Het is dan ook wettelijk verplicht om de risico’s altijd vooraf inzichtelijk te hebben. T&A Survey heeft nationale en internationale historische informatiebronnen in de BRK verwerkt. U kunt direct zien of sprake is van een verhoogd risico en daarmee samenhangende onderzoekverplichtingen (WSCS OCE).

Archeologische belemmeringen?

De Bodemrisicokaart toont ook eisen, beperkingen en vrijstellingsregels rondom archeologische en cultuurhistorische verwachtingen. Archeologisch advies- en onderzoeksbureau RAAP heeft de inhoud van alle bestemmingsplannen vertaald in direct inzicht in de regels die voor een bepaald gebied gelden. Raadpleging bij aanvang van projecten voorkomt later hoge kosten en vertraging in de uitvoering.

Word jij lid van ons innovatieve bodemteam?

We zijn hard op zoek naar enthousiaste, slimme nieuwe collega’s om ons team in Arnhem en Delft te komen versterken. Deze functie, met meerdere trainingsmogelijkheden en gepersonaliseerde coaching, is een uitstekende kans voor jonge professionals met een interesse of achtergrond in milieu en techniek, die op zoek zijn naar een eerste stap in hun carrière.

Lees meer

Kaartlagen voor archeologie en niet gesprongen explosieven

Ook informatie over de archeologische onderzoeksplicht en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog beschikbaar

Lees meer

De resultaten in kaart

Op basis van de bodeminformatie zijn er per locatie vier resultaten mogelijk:

  • Groen: de bodem is niet verontreinigd. Veiligheidsmaatregelen voor het werken met en in de grond zijn niet noodzakelijk.
  • Oranje: basisklasse veiligheidsmaatregelen nodig. De bodem kent een kwaliteitsklasse industrie en enkele verontreinigingen zijn licht tot matig verhoogd
  • Rood: ernstige verontreiniging. Een geval van bodemverontreiniging maakt dat veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.
  • Blauw: verdenking van verontreiniging. Er zijn onvoldoende gegevens over stoffen en concentraties beschikbaar. Passende maatregelen zijn afhankelijk van aanvullende gegevens over de bodembedreigende activiteit.

Waarom is vooraf informatie over de bodemkwaliteit noodzakelijk?

Als werkgever en opdrachtgever bij graafwerkzaamheden bent u verantwoordelijk (Arbowet) voor de veiligheid op een werk. Deze verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat, voorafgaand aan graafwerkzaamheden, in redelijkheid onderzoek moet worden gedaan naar de bodemkwaliteit. Medewerkers in de buitenploeg dienen zichzelf te kunnen beschermen tegen verontreinigingen. Daarnaast stellen relevante milieuvoorschriften (Wet bodembescherming) dat u niet zonder toestemming mag graven in sterk verontreinigde grond.

Hoe komt de interpretatie tot stand?

De BRK interpreteert de beschikbare gegevens per laag naar (vermoedelijke) veiligheidsklasse. Per datatype gebeurt dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: aanwezig analyseresultaten worden conform de berekening van de CROW132 omgezet naar veiligheidsklasse. Daar waar geen analyseresultaten bekend zijn, kan het zijn dat wij een inschatting maken op basis van de conclusies van een rapport. Bijvoorbeeld: bovengrond is voldoende onderzocht, voldoet aan AW-wonen, wat impliceert dat de grond schoon is. De vijf lagen worden vervolgens over elkaar heen gelegd en de eindconclusie is “worst-case”. Dit wil zeggen dat de zwaarste veiligheidsklasse preveleert.

Verschillende kaarten voor verschillende gebruikers

De mensen in de buitendienst hebben een andere informatiebehoefte dan de projectvoorbereider, laat staan de Veiligheidskundige van een aannemer. Om deze reden zijn er drie kaarten ontwikkeld:

– In het veld krijgen gebruikers via een mobiele applicatie een stoplicht te zien, met informatie over kledingvoorschriften en te nemen maatregelen

– In de voorbereiding krijgen de gebruikers in alle onderliggende kaartlagen en advies over de aanpak en benodigde maatregelen

– Voor de verantwoording krijgen gebruikers alle informatie over de gevallen waarop de conclusie is gebaseerd en de exacte risico’s

 

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u zelf ervaren hoe de Bodemrisicokaart werkt? Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op.

Arthur Coevert

Arthur Coevert

Accountmanager

Heeft u vragen, interesse, of kunnen we u van meer informatie voorzien?

 

Neem contact op

Download de factsheet

Download de factsheet

PDF document

Download

Rik de Visser

Rik de Visser

Business Line Manager

Voor vragen, meer uitleg, of een persoonlijke preview, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Neem contact op