Bodemrisicokaart

Direct inzicht in en interpretatie van alle beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek zal nooit meer hetzelfde zijn

Om bij graafwerkzaamheden adequate maatregelen te nemen, is vooraf informatie over de bodemkwaliteit nodig. De gegevens zijn veelal in diverse openbare bronnen beschikbaar. Maar het verkrijgen ervan kan tijdrovend en kostbaar zijn. Daarbij vergt interpretatie van de gegevens vaak specifieke (milieu- en veiligheids)deskundigheid.

De Bodemrisicokaart maakt het mogelijk om direct, ter plaatse, een indicatie te krijgen van de staat van de bodem en het veiligheidsniveau. Op basis van alle openbaar beschikbare bodemkwaliteitgegevens, bodemonderzoekgegevens van de grote Nederlandse kabel- en leidingbedrijven en gegevens uit duizenden zelf uitgevoerde onderzoeken, verstrekt de applicatie overal in Nederland een duidelijk advies. Advies, waarmee u meteen verder kunt.

De applicatie heeft nu al informatie van meer dan één miljoen locaties in Nederland en dat aantal neemt alleen maar toe. Door een unieke methode waarin de deelnemers data beschikbaar stellen aan de andere gebruikers, wordt de Bodemrisicokaart iedere dag beter en werken we gezamenlijk naar compleet inzicht in de bodem.

duidelijk beeld van alle beschikbare gegevens

%

tijdsreductie bij het uitvoeren van quickscans

abonnement op maat, voor al uw medewerkers

mogelijke kwalificaties van alle locaties in Nederland

Opbouw

De Bodemrisicokaart maakt gebruik van een GIS-database, gevuld met openbaar beschikbare bodemkwaliteitsgegevens en de interpretatie daarvan door onze bodemconsultants. Op basis van Wbb-gevallen van ernstige verontreinigingen, historische overzichten met bodembedreigende bedrijfsactiviteiten, eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en de bodemkwaliteitskaarten (BKK), presenteren we de bodemkwaliteit in eenduidige veiligheidsklassen.

Archeologie & NGE

Ook archeologische vondsten en explosieven kunnen het graafwerk ernstig ontregelen. Daarom zijn samen met archeologisch adviesbureau RAAP en bodemonderzoeksbureau T&A Survey speciale kaartlagen ontwikkeld die al in een vroege fase van planvorming inzicht kunnen geven in de mogelijke archeologische onderzoeksplicht en het risico op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE).

Projectvoorbereiding

In de voorbereidingsfase van graafwerkzaamheden is de bodemrisicokaart inzetbaar voor een risicoanalyse. Met de kaart kunt u snel beoordelen of voldoende informatie aanwezig is om de kosten die samenhangen met een eventuele bodemverontreiniging te begroten en een adequate aanpak uit te werken. En als de informatie nog niet op de kaart te zien is, kan deze direct worden aangevraagd en opgeleverd.

Storing & onderhoud

In het geval van een storing of andere kortcyclische onderhoudswerkzaamheden, kunnen gebruikers op locatie inzien welke informatie over die locatie beschikbaar is en aan de hand daarvan besluiten onder welke condities de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Word jij lid van ons innovatieve bodemteam?

We zijn hard op zoek naar enthousiaste, slimme nieuwe collega’s om ons team in Arnhem en Delft te komen versterken. Deze functie, met meerdere trainingsmogelijkheden en gepersonaliseerde coaching, is een uitstekende kans voor jonge professionals met een interesse of achtergrond in milieu en techniek, die op zoek zijn naar een eerste stap in hun carrière.

Lees meer

Kaartlagen voor archeologie en niet gesprongen explosieven

Ook informatie over de archeologische onderzoeksplicht en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog nu beschikbaar

Lees meer

De resultaten in kaart

Op basis van de bodeminformatie zijn er per locatie vier resultaten mogelijk:

  • Groen: de bodem is niet verontreinigd. Veiligheidsmaatregelen voor het werken met en in de grond zijn niet noodzakelijk.
  • Oranje: basisklasse veiligheidsmaatregelen nodig. De bodem kent een kwaliteitsklasse industrie en enkele verontreinigingen zijn licht tot matig verhoogd
  • Rood: ernstige verontreiniging. Een geval van bodemverontreiniging maakt dat veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.
  • Blauw: verdenking van verontreiniging. Er zijn onvoldoende gegevens over stoffen en concentraties beschikbaar. Passende maatregelen zijn afhankelijk van aanvullende gegevens over de bodembedreigende activiteit.

Waarom is vooraf informatie over de bodemkwaliteit noodzakelijk?

Als werkgever en opdrachtgever bij graafwerkzaamheden bent u verantwoordelijk (Arbowet) voor de veiligheid op een werk. Deze verantwoordelijkheid houdt onder andere in dat, voorafgaand aan graafwerkzaamheden, in redelijkheid onderzoek moet worden gedaan naar de bodemkwaliteit. Medewerkers in de buitenploeg dienen zichzelf te kunnen beschermen tegen verontreinigingen. Daarnaast stellen relevante milieuvoorschriften (Wet bodembescherming) dat u niet zonder toestemming mag graven in sterk verontreinigde grond.

Hoe komt de interpretatie tot stand?

De BRK interpreteert de beschikbare gegevens per laag naar (vermoedelijke) veiligheidsklasse. Per datatype gebeurt dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: aanwezig analyseresultaten worden conform de berekening van de CROW132 omgezet naar veiligheidsklasse. Daar waar geen analyseresultaten bekend zijn, kan het zijn dat wij een inschatting maken op basis van de conclusies van een rapport. Bijvoorbeeld: bovengrond is voldoende onderzocht, voldoet aan AW-wonen, wat impliceert dat de grond schoon is. De vijf lagen worden vervolgens over elkaar heen gelegd en de eindconclusie is “worst-case”. Dit wil zeggen dat de zwaarste veiligheidsklasse preveleert.

Verschillende kaarten voor verschillende gebruikers

De mensen in de buitendienst hebben een andere informatiebehoefte dan de projectvoorbereider, laat staan de Veiligheidskundige van een aannemer. Om deze reden zijn er drie kaarten ontwikkeld:

– In het veld krijgen gebruikers via een mobiele applicatie een stoplicht te zien, met informatie over kledingvoorschriften en te nemen maatregelen

– In de voorbereiding krijgen de gebruikers in alle onderliggende kaartlagen en advies over de aanpak en benodigde maatregelen

– Voor de verantwoording krijgen gebruikers alle informatie over de gevallen waarop de conclusie is gebaseerd en de exacte risico’s

 

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u zelf ervaren hoe de Bodemrisicokaart werkt? Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op.

Arthur Coevert

Arthur Coevert

Accountmanager

Heeft u vragen, interesse, of kunnen we u van meer informatie voorzien?

 

Neem contact op

Download de factsheet

Download de factsheet

PDF document

Download

Rik de Visser

Rik de Visser

Business Line Manager

Voor vragen, meer uitleg, of een persoonlijke preview, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

 

Neem contact op