Young Professionals Group

Leer van, werk met en ontmoet jonge collega’s van over de hele wereld

 

Onze mensen zijn ons waardevolste bezit. Als wereldwijde organisatie werkt Stantec actief aan het bij elkaar brengen van de energie en innovatieve geesten van onze jonge professionals met de wijsheid en ervaring van onze meer ervaren professionals. Ruim 20 jaar geleden startte de Young Professionals Group (YPG) binnen Stantec om mogelijkheden te bieden voor de jonge medewerkers om zich zowel technisch en professioneel te ontwikkelen en te netwerken.

Sinds haar oprichting is de groep uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met leden in 10 landen. De YPG is geen formeel programma of organisatie. Het is een gedistribueerd netwerk dat een route biedt voor jonge professionals om een relatie op te bouwen met het bedrijf en het leiderschap buiten het projectwerk. Hoewel de YPG een aantal wereldwijde evenementen en activiteiten voor jonge medewerkers organiseert, worden de meeste activiteiten gepland en uitgevoerd op lokaal niveau, zonder centrale financiering of aansturing.

Jong Stantec biedt onze collega’s een geweldige kans een netwerk op te bouwen in de organisatie, zowel in Nederland als daarbuiten. Vanuit het managementteam ondersteunen we de initiatieven die gericht zijn op het delen van kennis en het opbouwen van een netwerk graag. En we zijn bijzonder geïnteresseerd in wat er leeft binnen deze groep. We praten graag met Jong Stantec over inzichten met betrekking tot bijvoorbeeld innovaties of ons werkgeverschap en de wijze waarop we talent aan ons kunnen binden.

Pieter van der Zwet

Regional Leader Continental Europe, Stantec

Ik zie Stantec als een bedrijf waarin (jong) talent herkend en gestimuleerd wordt. Zichtbaar hierin zijn de afwisselende cursussen en trainingen die je mag volgen en de één-op-één begeleiding die iedereen krijgt. Minder zichtbaar, maar even belangrijk, is de bedrijfscultuur. Als jong professional wordt je gestimuleerd om jouw ontwikkeling in eigen hand te nemen en mijn ervaring is dat collega’s altijd bereid zijn hierbij te helpen. Alles is bij Stantec aanwezig om uitdagende stappen te kunnen zetten in je carrière, jij bepaalt de snelheid en richting.

Rom Brans

Projectmanager , Stantec

5 pijlers

In Nederland heet de afvaardiging van de YPG Jong Stantec. Dit interne jongerennetwerk is opgericht in 2009 en heeft als doel om de energie en verfrissende ideeën van alle medewerkers tot 35 jaar te bundelen en gebruiken om de organisatie te versterken. Met activiteiten over inhoudelijke onderwerpen, worden integratie en zelfontplooiing gestimuleerd en dragen we bij aan de strategische discussies binnen het bedrijf.

De behoeften van jonge medewerkers en de mogelijkheden voor een jongerennetwerk om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsvoering van het bedrijf, ontmoeten elkaar in vijf pijlers:

 • Binden & Boeien – om ideeën uit te wisselen over hoe mensen enthousiast kunnen worden gemaakt en gehouden.
 • Business development – om samen te zoeken naar nieuwe manieren om ons bedrijf in de markt te zetten.
 • Kennisdeling – het leren van elkaar en verzekeren van optimaal gebruik van de kennis van collega’s.
 • Persoonlijke ontwikkeling – mogelijkheden om verder te blijven leren via speciale trainingen en sessies.
 • Duurzaamheid – meedenken over manieren om onze bedrijfsvoering en projectaanpak nóg duurzamer te maken.

leden wereldwijd

kantoren

landen

Bezoek Spoorzone Delft

In september 2017 bezochten we met een groep YPG’ers de Spoorzone in Delft en kregen daar naast een rondleiding uitgebreid uitleg over dit gebied waar we al jaren werk doen en in de toekomst zullen doen.

Wat doet Jong Stantec?

Jong Stantec wil de samenwerking en kennisoverdracht tussen jongeren van de Nederlandse vestigingen van Stantec vergroten en verbeteren. Ieder jaar worden aan de hand van de vijf pijlers activiteiten en excursies georganiseerd met een educatief karakter. In 2017 waren dat onder meer:

 • Een excursie naar de Spoorzone in Delft
 • Lezingen door insprirerende klanten en collega´s
 • Een minisymposium met een jongerennetwerk van één van onze klanten
 • Competentie- of praktijkgerichte cursus
 • Bijeenkomst met young professionals van de andere kantoren in Europa
 • Filmavond
 • Deelname aan een bedrijven challenge (AmCham Young Professional Award)

YPG in het buitenland

We hebben regelmatig contact met onze collega’s uit het buitenland om ervaringen uit te wisselen. Zo organiseren we gezamenlijke online sessies en we komen ongeveer één keer per jaar met verschillende young professionals bij elkaar om te discussiëren rond een bepaald thema.

Rebecca Clarke (High Wycombe, UK)

Rebecca_Clarke_300x300“In the UK we have a group called the Developing Professionals Group (DPG). This group aims to encourage and support the large number of staff working towards and achieving professional qualifications across the UK and Pune.

The group is chaired by Becky Clarke from High Wycombe and has engaged the support of a local DPG Representative in each of our UK offices. These Reps are working hard to ensure that all of our Developing Professionals are getting all of the support and mentoring that they need to work towards their professional accreditation.”

Valeria Galbiati (Milan, Italy)

Valeria_Galbiati_300x300“Since 2013, the YPG in Italy successfully proposes its activities, always aiming at sharing knowledge, increasing professional development and encouraging mutual acquaintance among colleagues. Furthermore, we collaborate with the management team to effectively convey Company messages and gather useful feedback to optimize the managerial choices.

The Italian YPG is composed of 16 young professionals that actively help the YPG Representative organizing lunch lectures and other events, which are addressed to all the colleagues, over the three Italian offices (Milano, Roma and Soave).”