Diensten

Ingenieurs- en adviesdiensten voor een betere leefomgeving

We leveren een combinatie van diensten die uniek is in de Nederlandse markt. Met ervaring aan zowel de klant- als opdrachtgeverskant, is het mogelijk om onze klanten optimaal te ondersteunen, met oog voor mogelijke belangenverstrengeling.

In ons aanbod combineren we een berg aan internationale ervaring met specifieke kennis van en expertise in de Nederlandse markt en situatie.

In Nederland ligt onze historische focus op het gebied van bodemonderzoek en milieukundig advies. Ons aanbod is in de afgelopen dertig jaar uitgegroeid tot een breed portfolio van ingenieursdiensten voor aspecten die in het verlengde van die expertise liggen, zoals vergunningverlenings- en handhavingsdiensten (zowel voor het bepalen van beleid en strategie, als de daadwerkelijke uitvoering), compliance ondersteuning (zowel audits als voor de implementatie van managementsystemen), veiligheid en arbo, maar ook het omgaan met asbest en het maximaliseren van de efficiëntie van afval en grondstoffen.

 

Afval & grondstoffen

Meer

Asbest

Meer

Bodem & ondergrond

Meer

Geotechniek & civiele techniek

Meer

Compliance & SHEQ

Meer

Vergunningverlening & handhaving

Meer

Management & advies

Meer

Water

Meer