Asbest

Ondersteuning in alle facetten van asbestproblematiek

Het onverwachts aantreffen van asbest leidt vaak tot vertraging en hoge kosten; twee aspecten die we liever voorkomen in een project. Daarnaast kan de aanwezigheid van asbest in de uitvoering van een ontwikkeling of bodemonderzoek tot onveilige situaties leiden.

Stantec heeft veel ervaring met diverse vormen van bodemonderzoek en –sanering, voor zowel overheidsklanten als industriële opdrachtgevers. We ondersteunen hen om vertraging, extra kosten en onveilige situaties te voorkomen of zo beperkt mogelijk te houden. Op veel plaatsen in de Randstad kunnen we dankzij locatiekennis en kennis van de bebouwingsgeschiedenis op voorhand (in het offertestadium) signaleren of op een onderzoekslocatie een verdenking voor de aanwezigheid van asbest bestaat.

We kennen alle facetten van de asbestproblematiek. Naast verkennend en nader onderzoek naar asbest in bodem en puin(verhardingen), begeleiden we asbest(bodem)saneringen en leveren advies op maat bij asbestvragen voor infrastructurele objecten en bodem. Ons advies bestaat door deze brede ervaring uit pragmatische oplossingen die onze klanten snel en eenvoudig de beste beslissing voor een project kunnen laten nemen.

Geschoolde en ervaren medewerkers
Stantec heeft voor bodemonderzoek en asbestonderzoek eigen gecertificeerde veldmedewerkers in dienst, hierdoor kunnen we gericht en effectief regulier bodemonderzoek en asbestonderzoek combineren. Al onze medewerkers zijn in het bezit van tenminste het VCA-VOL certificaat, alle veldmedewerkers en milieukundig begeleiders hebben daarnaast een cursus asbestherkenning gevolgd. Dit stelt ons in staat om ook bij bodemonderzoeken en – saneringen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de bodem (en eventueel in gebouwen of objecten) te herkennen. Om een vertaalslag te maken tussen aangetroffen asbest en een veilige en verantwoorde werkwijze, voor onze eigen medewerkers maar ook voor ander op de locatie werkzaam personeel, beschikken we over een Arbeidshygiënist en diverse Hoger Veiligheidskundigen (HVK) die advies leveren op het gebied van veiligheid en asbest.