Compliance & SHEQ

Advies en begeleiding in alle aspecten van SHEQ

SHEQ, QESH, ESHQ, QHSE, HSSE, SHE, HSE, HES, of KAM. In welke combinatie van letters dan ook, compliance rond gezondheid, milieu, veiligheid en kwaliteit is voor steeds meer bedrijven direct verbonden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze adviseurs adviseren en begeleiden organisaties in alle aspecten van Safety, Health, Environment & Quality, waarbij de nadruk ligt op veiligheid, milieu, kwaliteitszorg en (compliance)managementsystemen (zoals ISO 9001, 14001, 22000, 31000, 55000, en de OHSAS 18001). Voor een verscheidenheid aan klanten, van mkb-bedrijven tot internationale topspelers, voeren we een breed pakket van taken uit: van het optimaliseren van procesveiligheid, het implementeren van risico- en kwaliteitsystemen, tot vergunningverlening, toezicht en handhaving en het uitvoeren van kwaliteitscontroles en audits.

Een belangrijk element hierin is het aspect cultuur en gedrag. Onze consultants betrekken deze twee elementen in de dienstverlening om zo te komen tot effectieve en breed gedragen veranderingen.

Vergunningenmanagement

Het regelen van de benodigde vergunningen of toestemmingen voor (ver)bouwprojecten, gebiedsontwikkeling, infrastructurele of landschappelijke aanpassingen is voor veel initiatiefnemers een tour de force. Eén die niet klaar is wanneer de vergunning of toestemming is verworven. Want wie het vertrouwen van bevoegd gezag en omgeving – en daarmee zijn ‘license to operate’ – wil behouden, moet blijven aantonen volgens de regels te handelen. Vergunningen en compliance, maar ook aanvraag, toezicht en handhaving zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We werken zowel voor bedrijven (initiatiefnemer), als voor overheidsorganisaties (bevoegd gezag en toezichthouder). Door deze ervaring zijn we bij vergunningaanvragen in staat een soepele samenwerking tussen partijen te creëren, gebaseerd op transparantie en wederzijds vertrouwen. We investeren in een efficiënt proces. Dat scheelt alle partijen interventies en vertragingen en daarmee tijd en geld.

We laten onze opdrachtgevers in trainingen en opleidingen delen in elders opgedane praktijkervaringen. En we ondersteunen genoemde processen met in de praktijk ontwikkelde vergunning-, compliance- en toezicht- en managementsystemen.

Managementsystemen

We ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van diverse managementsystemen. We produceren geen grote, logge en starre systemen, maar hebben er een specialisme van gemaakt om het systeem optimaal te laten aansluiten op de bedrijfsvoering en -cultuur. We geloven in een integrale aanpak, die leidt tot een verbetering in de efficiency over de gehele linie.

Meer informatie over managementsystemen
Klik hier voor meer informatie over onze dienstverlening voor managementsystemen.

Managementsystemen

Audits & inspecties

Onze ervaren adviseurs hebben vele verschillende audits en inspecties uitgevoerd. Naast compliance en systeem-audits kunnen we, door onze ervaring met zowel de overheid als bedrijven, ook pre-handhavingen uitvoeren. De scope voor een audit of inspectie wordt altijd vooraf bepaald om er voor zorg te dragen dat deze altijd door de beste persoon wordt uitgevoerd. Een audit is namelijk bedoeld om de blinde vlekken te identificeren en uw organisatie daardoor verder te helpen verbeteren.

Risicomanagement & -analyses

Risico’s kunnen leiden tot ongewenste effecten zoals persoonlijk letsel, milieuschade, imagoverlies of boze klanten of omgeving. Vaak leiden deze effecten tot hoge kosten. We zijn gespecialiseerd in het identificeren van risico’s op verschillende gebieden. Hierbij kunnen diverse systematieken worden gebruikt maar ons uitgangspunt is altijd de bedrijfsvoering van de organisatie. Wij kijken naar de processen en activiteiten die worden uitgevoerd en bepalen aan de hand daarvan de mogelijke risico’s. Hierdoor worden de risico’s herkenbaar en vaak ook completer. We geloven niet in het aflopen van standaard checklijsten, maar beoordelen de zaken die er echt toe doen. Een risicoanalyse is en blijft maatwerk.

Due diligence

Voor verschillende internationale organisaties voeren wij voor bedrijfsovernames due diligence-onderzoeken uit op het gebied van veiligheid en milieu. Deze zogeheten Phase I en Phase II ESA-onderzoeken kunnen we overal ter wereld snel, zorgvuldig en vertrouwelijk uitvoeren. Vaak kunnen we een of twee dagen na aanvraag al mensen ter plekke aan het werk hebben.

Cultuur & gedrag

Veel bedrijven hebben technische en organisatorische oplossingen geïmplementeerd om veiligheidsrisico’s te reduceren, zonder vooraf te bekijken wat de heersende veiligheidscultuur in de organisatie is. Uit ervaring weten we dat maatwerk altijd nodig is om goede interventies te implementeren. Cultuur en gedrag is een belangrijke factor welke niet mag worden vergeten. We leveren een portfolio van oplossingen om de precieze behoeften te bepalen, waarbij bijvoorbeeld in zeer korte tijd een helder beeld wordt gegeven van de heersende veiligheidscultuur in het bedrijf. In dit geval een kort, gedegen vooronderzoek waarmee u vervolgstappen kunt kiezen die het beste passen bij uw situatie. Uiteraard kunnen we ook op andere manieren ondersteunen om cultuur en gedrag te beïnvloeden. Bespreek hiervoor de mogelijkheden met één van onze adviseurs.