Asset- & programmamanagement

Markets - Energy & PowerGestructureerde en duurzame aanpak

De essenties van asset- en programmamangement zijn transparante besluitvorming, efficiënt sturinginsinformatie genegeren, slim omgaan met schaarste en het managen van data. Allemaal hedendaagse uitdagingen van veel organisaties in onze maatschappij. Een maatschappij waarin doelmatigheid en transparantie steeds belangrijker wordt.

Wereldwijd hoort MWH bij de toonaangevende bedrijven dat zich richt op asset- en programmamanagement. MWH Global heeft ervaring bij zowel (semi)publieke als private organisaties in voornamelijk Angelsaksische landen – zoals de Engeland en de VS – waar transparantie en efficiency vaak doelen op zich zijn. Onze Nederlandse consultants gebruiken deze waardevolle ervaringen en unieke inzichten en vertalen deze naar best practices om alle vragen in polderend Nederland te kunnen beantwoorden.

Assetmanagement

Met assetmanagement zorgt MWH voor het beheersen en de procesbegeleiding van de fysieke assets, door te anticiperen op (toekomstige) veranderingen. We zorgen niet alleen voor een balans tussen prestaties, kosten en risico’s, maar kijken ook naar de hele levenscyclus om optimale prestaties te realiseren. Hierbij wordt de internationale standaard ISO 55000 als uitgangspunt gebruikt.

MWH werkt op het gebied van assetmanagement op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Bij operationele vraagstukken verzamelen we areaalgegevens, voeren we (sub)optimalisaties uit en bekijken we hele levenscyclus van assets, en vertaalt deze in onderhouds- en instandhoudingsplannen. Op tactisch niveau begeleiden we klanten bij afwegingen over de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de assets, dit resulteert in programmeringen van werkzaamheden die passen binnen beschikbaar budget, met acceptabele risico’s en gewenste prestaties leveren. Bij strategische vraagstukken ondersteunt MWH organisaties bij het anticiperen op veranderingen van buiten en het inzichtelijk maken van de consequenties daarvan. Daarnaast helpen we organisaties bij de implementatie van assetmanagement. Dit alles zorgt voor transparante besluitvorming, iets wat steeds belangrijker wordt in een tijd waarin beschikbare middelen schaarser worden en risico’s niet meer zonder meer worden geaccepteerd.

Programmamanagement

Bij programmamanagement staat de beheersbaarheid van complexe en doelgerichte (geclusterde) opgaven centraal. Het vergaand samenvoegen van activiteiten in programma’s is een groeiende trend. Complexe programma’s komen hierdoor steeds vaker voor. Onze klanten voeren voor programmamanagement in om efficiëntie van het programma als geheel te verhogen en daarmee kosten te reduceren, slimmer om te gaan met data en/of te zorgen voor een betere afstemming tussen de opgaven en projecten. Het sturen van programma’s is geen serieschakeling van het op dezelfde wijze uitvoeren van gelijkwaardige projecten, het geeft juist een overkoepelend inzicht en de mogelijkheid om te leren, zodat doelen efficiënt en doelmatig worden bereikt. MWH begeleidt haar opdrachtgevers bij het inrichten van het management van programma’s. Hierbij staan de governance, de voortgang, de interne en externe communicatie van programma’s vaak centraal. Ook de data- en procesmanagementoplossingen van MWH kunnen daarbij ondersteunen.