Datamanagement

Rik de Visser

Rik de Visser

Business Line Manager Infrastructuur

Neem contact op

autoform2-300x200Van inrichting van de informatiehuishouding, tot efficiënt omgaan met grote hoeveelheden data

In diverse internationale projecten en programma’s, met name gericht op gebiedsontwikkeling en bouw aan (water)infrastructuur, hebben we methodieken en instrumenten ontwikkeld om de informatiehuishouding slim in te richten en efficiënt met grote hoeveelheden data en informatie om te gaan. Het doel: het verbeteren van kwaliteit, beheersbaarheid en doorlooptijd van projecten en programma’s.

In Nederland bedienen we onder meer Rijkswaterstaat en provincies bij het ontwerpen en verbeteren van de informatiehuishouding en het efficiënt programmeren van toezichts- en onderhoudsactiviteiten. Onze data- en procesmanagementoplossingen worden ook toegepast om kabel- en leidingbedrijven, terminaloperators en industriële ondernemingen te helpen met het organiseren, vastleggen en delen van gegevens en informatie.

Onze oplossingen bestaan uit een combinatie van SharePoint-toepassingen en slimme GIS-applicaties die in nauwe samenwerking met de klant worden ontworpen en geïntroduceerd in de organisatie. Het gehele proces van ontwikkeling tot introductie wordt begeleid door een team van inhoudelijke experts, organisatieadviseurs en ICT-specialisten.

Aan de basis van onze data- en procesmanagementoplossingen liggen de volgende concrete uitgangspunten:

Gegevens vastleggen, delen en analyseren vanuit één omgeving met één waarheid

Onze data- en procesmanagementoplossingen maken het mogelijk om afscheid te nemen van papieren rapporten, afzonderlijke spreadsheets en een email-inbox vol met verschillende versies van documenten. Daarvoor in de plaats komt één online collaboratieplatform waarin alle benodigde informatie beschikbaar is om vlot te delen en te analyseren:

  • Gegevens, documenten, foto’s en GPS-locaties word gestructureerd (off- en online) vastgelegd en gedeeld via pc’s en mobiele apparaten.
  • Rapporten met gestandaardiseerde opmaak kunnen worden gedeeld met een paar muisklikken.
  • Up-to-date (voortgangs-)overzichten met bruikbare management- en sturingsinformatie zijn altijd binnen handbereik.
Snel inzetbaar en gemakkelijk aanpasbaar

Onze data- en procesmanagementoplossingen zijn bij uitstek geschikt om de inhoud en inrichting vlot af te stemmen op uiteenlopende en veranderende omstandigheden. In de praktijk zijn de meeste optimalisaties al binnen een paar weken gerealiseerd.

Complementair aan bestaande systemen en gegevens

Snelle verbeteringen zonder tussenkomst van (vaak lange) systeemimplementatie en –integratietrajecten.

Bodemrisicokaart

Direct inzicht in en interpretatie van alle beschikbare gegevens over de bodemkwaliteit.

Meer informatie