Disaster management

Disaster_management_300x200Een gestructureerde en transparante aanpak van herstel- en wederopbouwprogramma’s

In het geval van een ramp is er sprake van ernstige ontregeling van het functioneren van een gemeenschap of samenleving. De wijdverspreide humane, materiële, economische of milieueffecten zijn voor de getroffenen simpelweg te groot om op te lossen met eigen middelen.

Voor het beperken van de schade komt het aan op de effectiviteit van preventieve maatregelen, de paraatheid en weerbaarheid van de getroffen gemeenschap en de snelheid en doeltreffendheid van gecoördineerde noodhulp en herstelwerkzaamheden. In Nederland is deze ervaring met ‘disaster management’ gelukkig slechts zeer beperkt gevraagd, maar wereldwijd zijn legio voorbeelden van grootschalige, uitermate complexe rampsituaties.

MWH Global heeft bij calamiteiten verspreid over de hele wereld, een leidende rol gespeeld. De ervaring, die we hebben opgedaan bij calamiteiten zoals de orkaan Katrina in New Orleans, de aardbevingen in Christchurch (Nieuw-Zeeland) en de overstromingen in Queensland (Australië), leert dat na een ramp het herstellen van geschaad vertrouwen van de getroffenen het allerbelangrijkst is. Dit vraagt om dienstverlening die niet alleen duidelijkheid geeft, maar ook in hoge mate transparant is. Het draait daarbij om een combinatie van overzichtelijk werken en een gestructureerde aanpak van het coördineren van vaak vele tientallen of zelfs honderden kleinere projecten. MWH heeft specialisten met wereldwijde ervaring in het organiseren en aansturen van dit soort grootschalige projecten, met zeer grote druk op alle beschikbare middelen. Projecten, waarin het bieden van hoop en zicht op verbetering van het grootste belang is, zonder daarbij de beschikbare budgetten uit het oog te verliezen.

Deze ervaring heeft tevens haar nut bewezen bij het verhogen van de weerbaarheid van gemeenschappen door het treffen van adequate preventieve maatregelen. MWH werkt wereldwijd met regionale en landelijke overheidsorganisaties aan de voorbereiding op crises en calamiteiten. Onder meer in regionale projecten voor de Europese Commissie met de zuider- en oosterburen van de Europa voor de preventie, voorbereiding, en reactie op natuurlijk en menselijke rampen (PPRD), waar MWH verantwoordelijk is voor de complete projectcoördinatie.