Vergunningverlening & handhaving

Vergunningverlening_Handhaving_300x200Dertig jaar kennis en ervaring in VTH-taken

Onze organisatie is één van de meest ervaren bedrijven in Nederland op het gebied van vergunningverlening en handhaving. We hebben uitgebreide ervaring met het opstellen van (milieu)vergunningen en het uitvoeren van handhavingsopdrachten voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders.

We zijn al dertig jaar actief op het gebied van vergunningverlening en handhaving, met de nadruk op ons milieu en de leefomgeving. Met brede kennis van bijna alle omgevingswetten ondersteunen onze consultants uiteenlopende overheden bij pieken in werkvoorraad op een specifiek kennisgebied.

Handhaving

Wij houden ons bezig met de uitvoering van handhaving en het opstellen van beleid. Hierbij voorzien wij – afhankelijk van de wens van de opdrachtgever – in een capaciteitsbehoefte, of we leveren een specifieke expertise. Jaarlijks voeren onze medewerkers duizenden bedrijfsbezoeken uit bij alle categorieën gemeentelijke en provinciale inrichtingen. De voorbereiding, uitvoering en afronding voeren wij zelfstandig uit binnen de randvoorwaarden die we met onze (veelal vaste) opdrachtgevers overeenkomen. Op het niveau van handhavingsbeleid ondersteunen wij onder meer in de professionalisering van de handhaving, en helpen we verschillende gemeenten bij het opstellen van handhavingsprogramma’s.

We zijn doorlopend bezig met de ontwikkeling van oplossingen, gericht op de verbetering van de processen in het werkveld. Bijvoorbeeld door digitalisering van het toezicht om informatiegestuurd te kunnen handhaven en handhavingsprogramma’s efficiënt uit te voeren. Op strategisch niveau is het voor zowel vergunningverlening als handhaving van groot belang om constant de voortgang van verschillende procedures te kunnen zien. Deze managementinformatie is zeker voor omgevingsdiensten noodzakelijk om richting opdrachtgevers te kunnen communiceren over financiën, kwaliteit en planning. Hiervoor hebben wij tools ontwikkeld die in feite met één druk op de knop laten zien “hoe de winkel ervoor staat”.

Vergunningenmanagement

We verzorgen ook voor het bedrijfsleven diensten verbonden aan vergunningenmanagement. Onze adviseurs ondersteunen u graag in het regelen van de benodigde Omgevingsvergunningen of overige toestemmingen voor (ver)bouwprojecten, gebiedsontwikkeling, infrastructurele of landschappelijke aanpassingen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over onze dienstverlening voor vergunningenmanagement.

Vergunningenmanagement