Markten

Sybren Ydema

Sybren Ydema

Business Line Manager Omgevingsadvies

Neem contact op

Markten_300x200Oplossingen voor en ondersteuning aan een betere leefomgeving

De Nederlandse samenleving is uniek. In geen enkel land ter wereld wonen zo veel mensen, met zo veel ambitie, zo dicht op elkaar. Om ervoor te zorgen dat bedrijven, burgers en overheden met elkaar kunnen functioneren, hebben we in ons land een netwerk van normen en regels, dat ervoor zorgt dat we op een schone, veilige en duurzame manier samenleven. Er speelt daarbij een complexe hoeveelheid belangen. Onze dienstverlening is geënt op het leveren van ondersteuning in dit ingewikkelde proces. Van het zorgen voor het voldoen aan wet- en regelgeving tot het controleren daarop, en van het verduurzamen van energie en afval tot de voorbereidingen op een veranderend klimaat.

We ondersteunen de verschillende belanghebbenden in allerlei vormen, op verschillende gebieden. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de gevolgen, voor alle betrokkenen en de omgeving. In elk advies en elke dienst die we leveren zijn we op zoek naar antwoorden op vragen als: kan het efficiënter? Is het wel nodig om dit te onderzoeken? Kunnen we van deze data echte informatie maken? Is het mogelijk met minder financiële middelen? Of kunnen wij een duurzamere oplossing bedenken? Uiteindelijk geloven wij erin dat we met deze gedachte daadwerkelijk een betere leefomgeving kunnen bouwen.

Openbare ruimte & omgeving

Meer

Havens & Infrastructuur

Meer

Industrie

Meer

Utilities

Meer