Havens & infrastructuur

Rik de Visser

Rik de Visser

Business Line Manager Infrastructuur

Neem contact op

Havens_Infra_2_300x200Oplossingen op maat voor havens en infrastructuur

Nederland is een dienstverlenend land dat transport en mobiliteit hoog in het vaandel heeft staan. Vanuit mainports als de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol worden allerhande goederen via de modaliteiten wegen, waterwegen, spoorwegen en buisleidingen naar het Europese achterland vervoerd. Ook het personenvervoer is en blijft belangrijk in ons land, zo is het rijkswegen- en spoornet volop in ontwikkeling om de groeiende stromen voertuigen en passagiers te kunnen verwerken. Om havens en transportmodaliteiten up to date te houden en aan de capaciteitsvraag te kunnen blijven voldoen, worden continu uitbreidingen en aanpassingen voorbereid en gerealiseerd. Met een rijke lokale historie binnen de werkvelden bodem, milieu en afval, gekoppeld aan kennis en ervaring uit programma’s over de hele wereld, leveren we oplossingen op maat voor havens en infrastructuur.

Bodem

Sinds de invoering van de Wet bodembescherming in 1987 is onze organisatie specialist op het gebied van bodemonderzoek en –sanering. In de loop der jaren is de focus binnen het bodemwerkveld veranderd. Betrof het in het verleden vooral het in kaart brengen en verwijderen van bodemverontreinigingen, de laatste jaren verschuiven bodemactiviteiten richting (grootschalig) grondverzet, complexe grondwaterverontreinigingen en meervoudig gebruik van de ondergrond (kabels en leidingen, ondergronds bouwen, WKO etc.). De afgelopen tien jaar zijn onze disciplines civiele techniek, geotechniek, geohydrologie en (stedelijk) water dichter naar de bodemactiviteiten toegegroeid, waardoor we met recht kunnen zeggen dat we een integraal pakket aan bodem- en ondergrondgerelateerde diensten en producten binnen de infrastructuur bieden.

Milieu

Stantec hoort bij de meest ervaren bureaus in Nederland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), milieuruimte (o.a. lucht, geluid, externe veiligheid) en milieubeleid. Van oudsher werken we voor overheden, echter in de afgelopen 15 jaar zijn hier diverse activiteiten voor private opdrachtgevers aan toegevoegd (o.a. arbo & milieu, veiligheid en kwaliteit). Voor onze opdrachtgevers voeren we allerhande omgevingsgerichte werkzaamheden uit, van inspecties en audits, aanvragen en managen van vergunningen, opzetten van kwaliteitssystemen, uitvoeren van specifieke milieu- en omgevingsonderzoeken tot het voeren van het complete KAM- en/of omgevingsmanagement van projecten.

Afval

Onze activiteiten op het gebied van afval hebben betrekking op logistiek en verwerking van huisvuil, (secundaire) bouwstoffen en biomassa, en de koppeling daarvan met energie. Inventariseren van stromen en voorraden en adviseren met betrekking tot recycling en verwerking van allerhande materialen vormen daarbij een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Vanuit dit werkveld is ook het denken in termen van duurzaamheid ontstaan. We zoeken altijd naar de meest duurzame oplossing. Onze certificering conform de CO2-Prestatieladder is hierbij van toegevoegde waarde, zowel voor onze klanten als voor onszelf.

Bodem & ondergrond

Meer

Assetmanagement

Meer

Programmamanagement

Meer

Civiele & geotechniek

Meer

Afval & grondstoffen

Meer

Water

Meer