Openbare ruimte & omgeving

Sybren Ydema

Sybren Ydema

Business Line Manager Omgevingsadvies

Neem contact op

Openbare_Ruimte_Omgeving_1_300x200Van uitvoerend, naar regisserend

We verwachten steeds meer kwaliteit van de overheid om ons land veilig en leefbaar te houden. Maar we willen tegelijkertijd ook minder administratieve lasten, daarnaast heeft diezelfde overheid met de komst van de nieuwe Omgevingswet de uitdaging steeds efficiënter te werk te gaan.

Met onze praktische ervaring op gebied van omgevingsrecht zijn we in staat om te ondersteunen bij uitvoerende taken zoals vergunningverlening en handhaving of beleidsadvies. We werken daarnaast aan kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en implementatie van de omgevingswet op een strategischer niveau. Uiteindelijk is de grootste uitdaging om de overheid te begeleiden in het proces van uitvoerend naar regisserend. Tegelijkertijd helpen wij de thans opererende uitvoeringsdiensten om volgens de vereiste kwaliteitscriteria tot een haalbaar en financieel aantrekkelijk uitvoeringsprogramma te komen.

Afval & grondstoffen

Meer

Omgevingswet

Meer

Bodem & ondergrond

Meer

Vergunningverlening & handhaving

Meer

Water

Meer

Geotechniek & civiele techniek

Meer