Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! We ondersteunen zowel overheden als bedrijven bij de voorbereidingen op de komst van de nieuwe wet. Lees hier hoe wij u kunnen helpen.

Voorbereiden loont

De Omgevingswet komt in 2021. Dat lijkt ver weg, maar een goede voorbereiding heeft tijd nodig. Weet wat er op je afkomt, waar de kansen liggen en hoe je de valkuilen ontwijkt. Nu al nadenken over de mogelijkheden: wat kunt en moet u met de nieuwe wet, en wanneer? Niet omdat u op korte termijn al volledig voorbereid moet zijn, maar om bewust te worden van wat er komen gaat. En om vanuit uw organisatie een visie en ambitie te formuleren over welke aspecten van de Omgevingswet u oppakt en wanneer. We hebben ruime ervaring in het voorbereiden van overheden en bedrijven op de Omgevingswet. Hiervoor hebben wij verschillende werkvormen ontwikkeld.

Start nu

Zowel voor het bedrijfsleven als voor overheden zijn er redenen genoeg om nu te beginnen met de voorbereidingen. Een gemeente of omgevingsdienst kan al (deels) volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet werken en zich op de komst van de wet voorbereiden. Zo kunt u wanneer uw beleid aan actualisatie toe is nu al een integrale omgevingsvisie maken, in plaats van aparte structuurvisies, milieubeleidsplannen en andere beleidsdocumenten ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Ook bij het actualiseren van bestemmingsplannen en het herzien van verordeningen is het verstandig om nu te kijken wat de Omgevingswet gaat betekenen. Door daar rekening mee te houden kunt u bij de toekomstige implementatie van de wet tijd, en daarmee geld besparen. Bovendien verbetert de dienstverlening naar de burger en krijgt de burger ook meer ruimte voor eigen initiatief.

Voor het bedrijfsleven geldt dat de komst van de nieuwe Omgevingswet een verscheidenheid aan kansen en mogelijkheden met zich meebrengt, maar ook bedreigingen. Nu is het moment om uw organisatie voor te bereiden, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan.

Jos Dolstra

Jos Dolstra

Programmamanager Omgevingswet

Neem contact op

Nu gebruikmaken van de mogelijkheden

Ons advies is om niet te wachten tot de Omgevingswet in het voorjaar van 2021 in werking treedt. Werken volgens het gedachtegoed van de wet kan ook nu al. Zo zijn diverse gemeenten al aan het experimenteren met omgevingsvisies en omgevingsplannen en gaan steeds meer gemeenten impactanalyses uitvoeren en hun ambities met en visie op de Omgevingswet bepalen. Onze ervaren consultants zijn al met diverse klanten actief op het gebied van de Omgevingswet. Zij kunnen in de aanloop naar 2019 op verschillende manieren ondersteunen bij de voorbereidingen. Of het nu gaat om een introductiepresentatie om mensen binnen de organisatie bewust te maken van de noodzaak, of om een specifiekere analyse van de kansen en bedreigingen van de komende wet, we kunnen begeleiding leveren.

Gerben Visser

Gerben Visser

Senior Consultant SHEQ

Neem contact op

Expeditie Omgevingswet

Gezamenlijk op expeditie naar de Omgevingswet. Na een introductie van de wet, Nu al Eenvoudig Beter en de gevolgen van de wet voor overheden of bedrijfsleven, gaan de deelnemers zelf aan de slag en verkennen ze onder onze begeleiding de gevolgen van de wet voor de eigen organisatie. In het laatste onderdeel verzamelen we de opbrengsten van de expeditie en komen we gezamenlijk tot concrete aanbevelingen voor de organisatie. De drie onderdelen van de expeditie beslaan in totaal één dagdeel (3,5 uur), begeleid door twee van onze ervaren consultants. De expeditie is een geschikte werkvorm voor zowel een eerste impactbepaling als voor het bepalen van de ambitie en veranderstrategie. Een expeditie is bij uitstek geschikt voor afdelingshoofden, teamleiders en senior medewerkers. Voor raadsleden en leden van colleges van burgemeesters en wethouders is een specifieke bestuurlijke variant van twee uur ontwikkeld. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie over de mogelijkheden.

Meer informatie voor bedrijven       Meer informatie voor overheidsorganisaties

Visie- en ambitiebepaling

We ondersteunen bij het vormen van een beeld en het formuleren van een plan van aanpak voor de route naar 2019 en de wijze waarop de gemeente zich wil voorbereiden op de Omgevingswet. Dit kan plaatsvinden ná een impactanalyse en dan compleet op maat worden gemaakt, of juist vóór uitvoering van analyse en gebruikt worden om de discussie over de Omgevingswet te starten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Jos Dolstra.

Meer informatie

Impactanalyse Omgevingswet

Een impactanalyse richt zich op de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie en bevat een expeditie, bureau-onderzoek en interviews met direct betrokkenen. Omdat we tijdens de impactanalyse veel medewerkers spreken, zien we een duidelijke groei in de bewustwording van de gevolgen van de Omgevingswet. De impactanalyse leidt tot een helder rapport over waar u staat ten opzichte van de Omgevingswet en bevat heldere aanbevelingen en concrete actiepunten. We voeren de impactanalyses uit voor zowel gemeenten als het bedrijfsleven. Onze specialisten voorzien graag meer informatie over de mogelijkheden.
Meer informatie voor bedrijven       Meer informatie voor overheidsorganisaties

Basiscursus Omgevingswet

We leveren, in samenwerking met opleidingscentrum Mibacu, een basiscursus Omgevingswet, van één dagdeel. Deze cursus is inmiddels bij een groot aantal opdrachtgevers verzorgd. In totaal hebben al meer dan 200 cursisten via de Basiscursus kennisgemaakt met de Omgevingswet.

Meer informatie

Omgevingswet

Brochure voor bedrijven

Download

Checklist Omgevingswet

Checklist Omgevingswet

voor overheden

Download

Checklist Omgevingswet

Checklist Omgevingswet

voor bedrijven

Download

Omgevingswet

Brochure voor overheden

Download

Een overzicht van alle Omgevingswetprojecten

Omgevingswetprojecten

We ondersteunen al sinds begin 2015 verschillende klanten bij de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. Klik op onderstaande link om de eerste hiervan te bekijken.

Bekijk onze projecten

 

Artikelen & nieuwsberichten