Dinsdag 12 december was in Houten een bijeenkomst van het Platform Bronbemalen van de SIKB. Het thema van deze halfjaarlijkse sessie was de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Drie sprekers gaven toelichting op de wet die per 1 januari 2018 van kracht is, met een focus op wat het in de praktijk betekent voor overheden en het bedrijfsleven.

Hilbert Weemstra, Consultant Geohydrologie: “Het was een inspirerende middag, waarbij een aantal dingen opvielen. De verplichting ligt bij bronhouders, dus de wet heeft met name voor overheden gevolgen. Zij kunnen dit uiteraard wel bij marktpartijen neerleggen als ze dat samen overeen zijn gekomen. Het is goed om in de gaten dat je nu een wettelijke plicht heb om je data aan te leveren als je bijvoorbeeld opdracht hebt gegeven voor sonderingen, boringen of grondwatermonitoring. Wanneer het aanleveren van data eenmaal een gewoonte is geworden, komt er wel een schat aan informatie vrij. Zeker als je bedenkt dat nu waarschijnlijk minder dan 5% van data aangeleverd wordt aan DINOloket.

Een ander interessant onderwerp dat ter sprake kwam is de ontwikkeling van de BRL 2100 voor mechanisch boren. Door tijdgebrek schoot het bespreken van de aanpassing in wetgeving ten aanzien van de milieu-effect-rapport er helaas bij in. Terwijl dit, onder andere voor de doorlooptijd van vergunningsaanvragen, wel grote gevolgen heeft.”

Zie de site van de SIKB voor meer informatie