Jos Dolstra, Senior Consultant, schreef vanuit zijn rol als voorzitter van de sectie Milieurecht en Praktijk bij de VVM voor de themabijlage rond de Omgevingswet bij Milieu, het tijdschrift van de VVM, van deze maand een column over de uitdagingen.

Artikel Jos Dolstra MWHUitdagingen

De Omgevingswet kan een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van een goede milieukwaliteit. De integraliteit van de wet maakt dat alle belangen aan de voorkant worden afgewogen en dat is positief. Dit komt onder meer tot uiting in de kerninstrumenten van de wet, waaronder de omgevingsvisie. In mijn beroepspraktijk maak ik mee dat er soms wel meer dan tien beleidsvisies aanwezig zijn die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Een logisch gevolg van onze sectorale wetgeving, maar niet erg praktisch. Regelmatig leidt dit tot onderlinge tegenstrijdigheden in de beleidsvisies, zelfs als bij de totstandkoming integrale teams zijn betrokken. Ook de inzichtelijkheid van het beleid voor de samenleving is hierdoor niet optimaal, met het risico dat zaken over het hoofd worden gezien of te laat worden betrokken. Het is dan ook goed als start van de beleidscyclus een omgevingsvisie op te stellen, een belangrijk element van de nieuwe wet.

Maar met alleen een goede wet zijn we er nog niet. Met name de nog op te stellen uitvoeringsregelgeving, bestaande uit vier AMvB’s, is heel bepalend. Met veel andere milieuprofessionals kijk ik dan ook uit naar het moment dat deze beschikbaar komen. Pas dán is goed te bepalen of de doelen van de Omgevingswet daadwerkelijk zullen leiden tot een verbetering van de milieukwaliteit.

Een ander punt dat aandacht vraagt is de uitvoering van de wet. Overheid en bedrijfsleven moeten zich hierop goed kunnen voorbereiden. Ook daarom is het van belang dat de uitvoeringsregelgeving snel bekend wordt. Maar ik adviseer bestuurders en ondernemers hier niet op te wachten. De wet is zo veelomvattend, dat nu al beginnen met voorbereiden hoe je de Omgevingswet gaat oppakken in de praktijk straks loont. “Voorbereiding is boven alles de sleutel tot succes”, concludeerde Alexander Graham Bell al ruim een eeuw geleden.

De Omgevingswet doet een sterk beroep op samenwerking. Op dat vlak wacht in overheidsland eveneens nog de nodige uitdagingen. Milieutaken liggen sinds enkele jaren immers voor een belangrijk deel bij omgevingsdiensten, overige taken in het omgevingsrecht vaak bij gemeenten. Daarnaast hebben waterschappen zo hun taken. Dat vraagt om nauwere samenwerking tussen deze organisaties en een goede onderlinge communicatie. “Grote ontdekkingen en verbeteringen komen altijd voort uit de samenwerking van velen” aldus opnieuw Graham Bell.

Voor meer informatie over de Omgevingswet en hoe u nu kunt beginnen met de voorbereidingen, kunt u direct contact opnemen met Jos Dolstra.