dsc-0062-1000x1000-smallCollega Jos Dolstra overhandigde vorige week vanuit zijn rol als voorzitter van de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk, het eerste exemplaar van de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet aan gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht. ‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’ blikt terug op de zesde editie van het evenement dat de VVM, netwerk van milieuprofessionals organiseerde in het provinciehuis van Utrecht.

Maasdam ziet duidelijk de toegevoegde waarde van het evenement rond de nieuwe wet: “De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken, waarbij we leren door te doen. Juist daarom is kennisdeling en een kijkje in elkaars keuken zo belangrijk.” Ook binnen provincie ziet de gedeputeerde dat de Omgevingswet steeds meer gaat leven. “Wij zijn inmiddels gestart met de participatieaanpak om, in het kader van de omgevingsvisie, te komen tot een visie hoe Utrecht er in 2050 uit kan zien. We gaan heel kortcyclisch werken om de visie op papier te krijgen. Zo willen wij tot een visie komen waarin iedereen zich herkend en erkend voelt.

Stantec is sponsor van het congres waar dit jaar ruim 300 deelnemers zich verdiepten in de verschillende aspecten van de grootste wetgevingsoperatie van ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Collega Jos Dolstra heeft in 2012 binnen de VVM het initiatief genomen voor het jaarlijks organiseren van het congres. Collega Gerrit de Zoeten was dit jaar spreker in een deelsessie over het instrument omgevingsvisie, en Sybren Ydema en Kyra Liemburg namen het schrijven van twee hoofdstukken uit de congresbundel voor hun rekening.

De bundel ‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’ bevat een schat aan informatie voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft en is in gedrukte vorm te bestellen voor € 12,50 (80 pag., incl. verzendkosten) via bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’.

 

Download de digitale versie van de congresbundel hier