Op 19 december overhandigde collega Jos Dolstra, vanuit zijn rol als voorzitter van de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk, het eerste exemplaar van de congresbundel die naar aanleiding van de Dag van de Omgevingswet is verschenen aan de heer Boudewijn Revis, VNG-bestuurslid en voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen. ‘Megawet in wording krijgt steeds meer vorm’ bevat een uitgebreide terugblik op de vijfde editie van de drukbezochte Dag van de Omgevingswet van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals.

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een enorme operatie, vandaar dat de VVM spreekt van een megawet. Het samenvoegen van zesentwintig wetten heeft als doel de besluitvorming te versnellen, de fysieke leefomgeving in samenhang te benaderen en de bestuurlijke afwegingsruimte te vergroten. Tijdens de Dag van de Omgevingswet is in een plenair programma en dertig workshops uitvoerig ingegaan op alle aspecten van de wet. MWH sponsorde het congres en droeg met de verslaglegging van collega’s Sybren Ydema, Lonneke Bekkers en Saskia van Miltenburg ook een steentje bij aan de inhoud van de bundel.

Een fysiek exemplaar van ‘Megawet in wording krijgt steeds meer vorm’ is per mail te bestellen via bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’ (kosten: €12,50, incl. verzendkosten).

Download de congresbundel hier

Jos Dolstra

Jos Dolstra

Programmamanager Omgevingswet

Neem contact op