Delft – De Nederlandse kantoren van MWH hebben goede stappen gezet in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. In 2014 is per medewerker 25% minder CO2 uitgestoten dan in 2013. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van de CO2-uitstoot die is gepubliceerd in de Carbon Footprint 2014.

Was er in 2013 nog sprake van 4,05 ton CO2 per fte, in 2014 hebben we dit terug weten te brengen naar 3,04 ton CO2 per fte. MWH ligt daarmee op schema om de doelstelling die we in het kader van de CO2-Prestatieladder hebben gesteld voor 2015 – 30% reductie ten opzichte van 2011 – te behalen.

De goede resultaten zijn vooral toe te schrijven aan efficiëntere huisvesting en de overstap naar groene elektriciteit in de kantoren Delft en Arnhem. Ten opzichte van basisjaar 2011 heeft MWH hierdoor een reductie van 84% weten te bereiken op de uitstoot van ons elektriciteitsverbruik. Ook op het gebied van zakelijk vliegverkeer weten we al jarenlang een CO2-reductie te realiseren (80% sinds 2011).

Er zijn echter nog voldoende uitdagingen in het verder reduceren van de uitstoot. Onze werkzaamheden verlangen steeds vaker dat we veel dienstreizen maken. Ondanks een toename in het gebruik van het openbaar vervoer, neemt het gebruik van auto’s de afgelopen jaren toe. Na succesvolle maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van onze kantoren richten de maatregelen in de komende jaren zich op de reductie van de CO2-uitstoot uit mobiliteit.

Naast het monitoren van de eigen CO2-uitstoot delen we ook actief kennis. Een mooi voorbeeld daarvan is onze bijdrage aan de actiegerichte inspiratiemiddag klimaatneutraal ondernemen van kennisplatform Het Klimaatplein, op 1 oktober aanstaande. MWH houdt daar een pitch waarin de relatie tussen CO2 en afvalbeheer centraal staat. Goed afvalbeheer draagt namelijk bij aan meer grondstoffenbehoud en minder klimaatverandering.