Delft – Als penvoerder van de combinatie MAG3, heeft MWH, nu onderdeel van Stantec, Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten 3 (SO3) getekend met Rijkswaterstaat. MWH bundelde de krachten met veelzijdige ingenieursbureaus ABT en Geonius; gezamenlijk werden de partijen geselecteerd voor de percelen Algemene Ingenieursdiensten en Assetmanagement.

Binnen SO3 zal de combinatie MAG3 de komende drie jaar ingenieursdiensten leveren aan Rijkswaterstaat voor verschillende aanleg- en onderhoudsprojecten en kennis verstrekken om de ontwikkeling van de RWS-organisatie te ondersteunen. MWH was ook als deelnemer betrokken bij het in december aflopende SO2 en het eerste SO raamcontract en zal vanuit de combinatie als penvoerder optreden.

Rik de Visser, Business Line Manager Infrastructuur bij MWH: “We zijn erg trots op deze gunning. Het feit dat er – naast onze referenties – voornamelijk voor ons is gekozen vanwege het plan van aanpak, waar samenwerking, innovatie, kennis en kwaliteit belangrijke onderdelen van zijn, geeft aan dat we er als team van bedrijven goed voor staan. De combinatie is sterk in assetmanagement en we leveren een unieke combinatie van diensten voor programmamanagement en civiele techniek. Het is een eer om voor de derde keer op rij opgenomen te zijn in het SO-contract en we kijken ernaar uit om onze lange samenwerking met Rijkswaterstaat succesvol voort te zetten.”