Over Stantec

Ingenieur, consultant, strateeg

Stantec, voorheen MWH, is als ingenieurs- en adviesbureau actief op de vakgebieden milieu, veiligheid, bodem, compliance, assetmanagement en infrastructuur. We bestrijken op elk van deze vakgebieden de gehele keten: van planvorming zoals sanerings-, onderhouds-, en instandhoudingsplannen en vergunningen, via de uitvoering van onder meer veldwerk, milieucontroles, audits en inspecties naar het volledig ontwikkelen en managen van locaties, assets, projecten en programma’s.

In al onze vakgebieden zijn we actief in de publieke én private sector. Dit maakt dat we de relatie en wederzijdse verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en die tussen toezichthouder en vergunninghouder, uitstekend begrijpen en kunnen managen. Onze collega’s functioneren optimaal aan beide zijden van de tafel.

We maken onderdeel uit van een wereldwijde groep en combineren de wendbaarheid en het eigenaarschap van een sterk lokaal verankerd bedrijf met de kennis, de kunde, het netwerk en de slagkracht van een mondiale zelfstandige onderneming met bijna tweehonderd jaar ervaring. Met korte en informele communicatielijnen bieden we onze klanten en collega’s zo het beste van twee werelden. Talent krijgt in een internationale setting de ruimte en de professionele ondersteuning die het verdient.

De oprechte nieuwsgierigheid en servicegerichtheid van onze mensen en de wil om altijd te gaan voor slimmer en beter, geeft vorm aan onze allesbepalende ambitie om onze klanten nog succesvoller te maken. We concentreren ons in elk van onze werkvelden op het omzetten van data naar informatie en het benutten en visualiseren ervan. Op die manier leveren we voor onze opdrachtgevers meer resultaat en kwaliteit voor minder inspanning, risico’s en kosten.

Bedrijfsgeschiedenis

Meer

Creating communities

Meer

Werken bij Stantec

Meer