Meer dan een slogan

Duurzaam handelen is een integraal onderdeel van onze organisatie: we werken dagelijks aan het verbeteren van de leefomgeving. De wereldwijde doelstelling van Stantec, Creating Communities, sluit hierop aan. Onze identiteit bestaat naast onze dagelijkse diensten en producten vanuit een duurzame bedrijfsvoering, ook uit onze ideeën en bijdragen aan de maatschappij om ons heen. ‘Creating communities’ dragen wij uit door op te treden als bewust burger, kennispartner en sponsor. Dienstverlening In elk van onze markten en diensten werken wij dagelijks, voor en met onze opdrachtgevers, aan een gezonde, veilige en leefbare leefomgeving. Wij werken innovatief aan het optimaliseren van onze werkprocessen zodat we meer maatschappelijke waarden creëren tegen minder kosten. Een goed voorbeeld daarvan is de Bodemrisicokaart, waarmee we kabel- en leidingbedrijven ondersteunen bij het versnellen van hun bedrijfsvoering.

Bewust burgerschap in Arnhem

Diverse collega’s hebben een bijdrage geleverd aan de vergroening van de Doelenstraat en inrichting van een vlindertuin in de Spoorhoek in Arnhem. Deze twee bewonersinitiatieven in de openbare ruimte hebben we belangeloos ondersteund met uitvoering van bodemonderzoek en advies over de aanleg van groen op voormalig verharde terreinen. Met deze initiatieven dragen we bij aan het benutten van ongebruikte plekken in de stad voor meer openbaar groen om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Momenteel zijn we in Delft in overleg met een stichting die een voedseltuin wil realiseren in een minimawijk.

 

Meer informatie over de Doelenstraat

 

Meer informatie over de Vlindertuin

Duurzame bedrijfsvoering

Voor onze kantoorlocaties, inrichting, energiegebruik en vervoer maken we duurzame keuzes. We doen dit onder andere door CO2-bewust handelen en het meewegen van duurzaamheid in de keuze van onze kantoorlocaties en –inrichting.

 

Meer informatie over onze duurzame bedrijfsvoering

Sponsoring By the Ocean we Unite

We ondersteunen By the Ocean we Unite, een groep enthousiaste zeilers, marinebiologen en documentairemakers, die door middel van zeilexpedities, onderzoek en lesgeven, bijdraagt aan de bewustwording rond en het terugbrengen van de plasticvervuiling in onze oceanen en op onze stranden. Net als By the Ocean we Unite werken we dagelijks aan het verbeteren van de leefomgeving en vinden het belangrijk om ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij om ons heen. We hebben onderzoeksmaterialen gesponsord en leveren een bijdrage door onze kennis te delen. Zo dragen we samen bij aan de een gezonde, veilige en leefbare maatschappij.

In September zijn we met een groep collega’s en de organisatie van By the Ocean we Unite een weekend lang op zeilexcursie geweest op de Wadden. Hieronder een verslag van dit inspirerende avontuur.

Meer informatie over By the Ocean we Unite

Onze dienstverlening draagt iedere dag bij aan het instandhouden van onze natuurlijke leefomgeving en duurzaam grondstoffenbeheer. Naast het bedienen van onze klanten vinden we het ook belangrijk om onze kennis en kunde breder maatschappelijk onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN organiseert projecten om de kennis van, en betrokkenheid bij onze natuurlijke omgeving te versterken, zowel voor jong en oud. Dit doet IVN met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals, wat hen tot een unieke partner maakt. Met een gerichte donatie maakt Stantec het mogelijk voor IVN om nieuwe projecten te starten om de zwerfafvalproblematiek aan te pakken, door het opruimen van rivieroevers en het betrekken van bewoners en bedrijven in het voorkomen van zwerfafval. Daarnaast neemt Stantec deel aan schoolprojecten, waarin we groepjes ‘junior consultants’ leren wat we doen en hoe we werken.

 

Meer informatie over IVN

Stantec draagt bij aan project ‘IVN Jongeren Adviesbureau’

IVN zet zich in voor betrokkenheid bij de natuur en stimuleert duurzaam handelen. Voor het project ‘IVN Jongeren Adviesbureau’ hebben scholieren een adviesbureau opgestart en advies geleverd aan lokale overheden over een actueel vraagstuk omtrent natuur en gebiedsontwikkeling. Scholieren van twee middelbare scholen, de Lek en Linge in Geldermalsen en De Noordgouw in Heerde, hebben in elke klas een IVN Jongeren Adviesbureau opgestart, die per locatie (Geldermalsen en Heerde) twee vraagstukken behandelden. De gemeente Geldermalsen en waterschap Rivierenland hebben hun vraagstuk neergelegd bij de scholieren van Lek en Linge. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de recreatieplatforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde stelden hun vraag aan de scholieren van De Noordgouw.

 

Lees hier verder