Meer dan een slogan

Duurzaam handelen is een integraal onderdeel van onze organisatie: we werken dagelijks aan het verbeteren van de leefomgeving. De wereldwijde doelstelling van Stantec, Creating Communities, sluit hierop aan. Onze identiteit bestaat naast onze dagelijkse diensten en producten vanuit een duurzame bedrijfsvoering, ook uit onze ideeën en bijdragen aan de maatschappij om ons heen. ‘Creating communities’ dragen wij uit door op te treden als bewust burger, kennispartner en sponsor. Dienstverlening In elk van onze markten en diensten werken wij dagelijks, voor en met onze opdrachtgevers, aan een gezonde, veilige en leefbare leefomgeving. Wij werken innovatief aan het optimaliseren van onze werkprocessen zodat we meer maatschappelijke waarden creëren tegen minder kosten. Een goed voorbeeld daarvan is de Bodemrisicokaart, waarmee we kabel- en leidingbedrijven ondersteunen bij het versnellen van hun bedrijfsvoering.

Duurzame bedrijfsvoering

Voor onze kantoorlocaties, inrichting, energiegebruik en vervoer maken we duurzame keuzes. We doen dit onder andere door CO2-bewust handelen conform de CO2-Prestatieladder en het meewegen van duurzaamheid in de keuze van onze kantoorlocaties en –inrichting.

 

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder

Kennispartner

We laten ons inspireren door en delen onze ervaringen met onze opdrachtgevers, partners en andere relaties. We doen dit onder meer als partner van MVO Nederland. MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland streeft ernaar dat alle ondernemers in Nederland MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21e eeuw. MWH ondersteunt deze ambitie actief. Bekijk onze MVO Nederland profielpagina.

 

Meer informatie over MVO Nederland

Presentatie circulaire economie

Deze zomer heeft MWH de samenwerking met IVN een inhoudelijke invulling gegeven. In het kader van het kennisprogramma DuurzaamDoor zijn leerlingen van vijf technasiumscholen in Flevoland aan de slag gegaan met het project Scholier zoekt Waarde 2.0. De groepjes onderzochten in opdracht van verschillende overheidsorganisaties in Flevoland de mogelijkheden voor de verwaarding van afvalstromen uit de agrofood industrie, horeca en van maaisel. Daarnaast werden verschillende manier voor hergebruik van restenergie uit bedrijfsprocessen verkend. Op 29 juni en 6 juli vonden de eindpresentaties plaats voor de betrokken opdrachtgevers, programmapartners en geïnteresseerden. Laurens van Buuren, Consultant Afval & Grondstoffen bij MWH, gaf hier een inhoudelijke presentatie over de circulaire economie, waarin hij uitlegde wat het verschil is tussen een lineaire en circulaire economie, waarom een circulaire economie noodzakelijk is en wat er nodig is om dit te bereiken.

Bewust burgerschap in Arnhem

Diverse collega’s hebben een bijdrage geleverd aan de vergroening van de Doelenstraat en inrichting van een vlindertuin in de Spoorhoek in Arnhem. Deze twee bewonersinitiatieven in de openbare ruimte hebben we belangeloos ondersteund met uitvoering van bodemonderzoek en advies over de aanleg van groen op voormalig verharde terreinen. Met deze initiatieven dragen we bij aan het benutten van ongebruikte plekken in de stad voor meer openbaar groen om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren. Momenteel zijn we in Delft in overleg met een stichting die een voedseltuin wil realiseren in een minimawijk.

 

Meer informatie over de Doelenstraat

 

Meer informatie over de Vlindertuin

Onze dienstverlening draagt iedere dag bij aan het instandhouden van onze natuurlijke leefomgeving en duurzaam grondstoffenbeheer. Naast het bedienen van onze klanten vinden we het ook belangrijk om onze kennis en kunde breder maatschappelijk onder de aandacht te brengen. Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN organiseert projecten om de kennis van, en betrokkenheid bij onze natuurlijke omgeving te versterken, zowel voor jong en oud. Dit doet IVN met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals, wat hen tot een unieke partner maakt. Met een gerichte donatie maakt MWH het mogelijk voor IVN om nieuwe projecten te starten om de zwerfafvalproblematiek aan te pakken, door het opruimen van rivieroevers en het betrekken van bewoners en bedrijven in het voorkomen van zwerfafval. Daarnaast neemt MWH deel aan schoolprojecten, waarin we groepjes ‘junior consultants’ leren wat we doen en hoe we werken.

 

Meer informatie over IVN

MWH draagt bij aan project ‘IVN Jongeren Adviesbureau’

IVN zet zich in voor betrokkenheid bij de natuur en stimuleert duurzaam handelen. Voor het project ‘IVN Jongeren Adviesbureau’ hebben scholieren een adviesbureau opgestart en advies geleverd aan lokale overheden over een actueel vraagstuk omtrent natuur en gebiedsontwikkeling. Scholieren van twee middelbare scholen, de Lek en Linge in Geldermalsen en De Noordgouw in Heerde, hebben in elke klas een IVN Jongeren Adviesbureau opgestart, die per locatie (Geldermalsen en Heerde) twee vraagstukken behandelden. De gemeente Geldermalsen en waterschap Rivierenland hebben hun vraagstuk neergelegd bij de scholieren van Lek en Linge. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de recreatieplatforms Rond Uit Hattem en Wij Zijn Heerde stelden hun vraag aan de scholieren van De Noordgouw.

 

Lees hier verder