Stantec Academy

Het vergaren en op peil houden van kennis is voor onze opdrachtgevers van cruciale waarde. De juiste kennis op de juiste plek is essentieel als u prestaties wilt verbeteren, veilig wilt werken en beoogt te voldoen aan wet- en regelgeving. We zijn ons als kennisleverancier binnen grensoverschrijdende projecten als geen ander bewust van de noodzaak van goed kennismanagement.

De Stantec Academy biedt opleidingen op maat, van klassikale cursussen op één van onze vestigingen tot een in-company training of intensieve persoonlijke begeleiding. Alle opleidingen worden uitgevoerd conform een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem ISO9001:2015, ISO14001:2015 en VCA* (VGM Checklist Aannemers) en de kwaliteit van de werkzaamheden wordt bewaakt door een senior adviseur.

Voor inhoudelijke vragen over onze op maat gemaakte cursussen en (in-company) trainingen, of voor een vrijblijvende offerte, kunt u contact met ons opnemen via 015 751 1600.

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Het werken in of met verontreinigd(e) grond(water) brengt verplichtingen met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid alsmede de Wet bodembescherming. De cursus DLP leert hoe tijdens de voorbereiding en uitvoering aan deze verplichtingen te voldoen.

Meer informatie

Update Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Veilig werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Een update van de cursus DLP voor de wijzigingen in de wetten en oefening met nieuwste apparatuur.

Meer informatie

Besloten ruimten

Het betreden van en werken in besloten ruimten wordt gezien als een bijzonder risico, waarbij aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Na deze cursus kent u de risico’s met betrekking tot en heeft u de benodigde kennis en vaardigheden ten behoeve van het betreden van besloten ruimten.

Meer informatie

Gasmetingen in de praktijk

Tijdens een sanering of het betreden van besloten ruimten worden er gasmetingen uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een gevaarlijke werkomgeving. Deze cursus leert u de eigenschappen van gassen en dampen, hoe een meetstrategie op te stellen en om te gaan met de geschikte gasmeetapparatuur.

Meer informatie

Basiscursus Omgevingsrecht

De rijksoverheid werkt aan een Omgevingswet waarin een groot deel van de bestaande wetgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving op zal gaan. Invoering van de wet is te verwachten medio 2018. Dit lijkt nog ver weg, maar het is aan te raden vroegtijdig geïnformeerd en voorbereid te zijn.

Meer informatie