MWH Academy

Basiscursus Omgevingswet

De rijksoverheid werkt aan de Omgevingswet waarin een groot deel van de bestaande wetgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving op zal gaan. Invoering van de wet wordt verwacht in 2019. Dit lijkt nog ver weg, maar het is aan te raden vroegtijdig geïnformeerd en voorbereid te zijn.

MWH levert, in samenwerking met Mibacu, een basiscursus Omgevingswet van 1 dagdeel. Deze cursus is inmiddels bij een groot aantal opdrachtgevers verzorgd. In totaal hebben al meer dan 200 cursisten via de Basiscursus kennisgemaakt met de Omgevingswet.

De basiscursus is gebaseerd op het wetsvoorstel zoals dat in juni 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd, inclusief de beschikbare informatie over de uitvoeringsregelgeving en de verkenningen naar de implementatie. Gaandeweg de voortgang van de Omgevingswet zal deze cursus verder modulair uitgebouwd worden.

De cursus is bedoeld voor management en voor juridisch en beleidsmedewerkers binnen het omgevingsrecht, werkzaam bij regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders, die te maken gaan krijgen met de Omgevingswet, en is bij uitstek geschikt voor degene die binnen een overheidsorganisatie verantwoordelijk is voor het volgen van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en het in de toekomst implementeren van deze wet.

Na het volgen van de basiscursus is de deelnemer:

  • op de hoogte van doelstelling en ontwerpprincipes van de Omgevingswet
  • op de hoogte van opzet en inhoud van de Omgevingswet
  • op de hoogte van de stand van zaken rondom de uitvoeringsregelgeving
  • in staat zich een beeld vormen van de gevolgen van de Omgevingswet voor de eigen organisatie en de eigen werkzaamheden.

Na de cursus ontvangt u een certificaat van Mibacu.

De heer Jos Dolstra, werkzaam als senior consultant omgevingsrecht bij MWH. Jos Dolstra heeft reeds diverse presentaties en Expedities Omgevingswet verzorgd voor gemeenten en omgevingsdiensten en heeft in opdracht van onder andere de gemeenten Oldebroek en Westland een impactanalyse van de Omgevingswet op de gemeente uitgevoerd. Hij is namens de VVM, het netwerk van Milieuprofessionals, projectleider van de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet.

Prijs van de cursus

Op aanvraag

 

Contact