MWH Academy

Besloten ruimten

Het betreden van en werken in besloten ruimten wordt gezien als een bijzonder risico, waarbij aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Na deze cursus kent u de risico’s met betrekking tot en heeft u de benodigde kennis en vaardigheden ten behoeve van het betreden van besloten ruimten.

Prijs van de cursus

€ 295,00

excl. BTW

Inschrijven

Wat leert u tijdens deze cursus?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • mangatwacht – taken en verantwoordelijkheden
 • eigenschappen en risico’s van dampen en gassen
 • brand- en explosiegevaar
 • meetstrategie
 • gasmeetapparatuur en PBM’s

Een uitgebreid overzicht van de te behandelen onderwerpen vindt u onder het tabblad Programma.

Voor wie is deze cursus?

De cursus richt zich voornamelijk op:

 • veiligheidskundigen die hun kennis met betrekking tot werken in besloten ruimten willen opfrissen
 • DLP-ers, veldwerkers,  milieukundige begeleiders, toezichthouders en handhavers die tijdens hun werkzaamheden besloten ruimten moeten betreden
 • personen die in het kader van hun werkzaamheden besloten ruimten (onder andere windmolens, kruipruimten, tanks, silo’s, sleuven dieper dan 1,5 m-mv) moeten betreden of als mangatwacht op moeten treden

Algemene informatie

 • In het werkveld actieve docenten met vele jaren praktijkervaring
 • Kleine groepen (max. 15 personen) voor optimale interactie
 • Duur: 1 dagdeel
 • Prijs voor de cursus is inclusief uitgebreid lesmateriaal en certificaat werken in besloten ruimten
 • Prijs is inclusief koffie en thee

De cursus bestaat afwisselend uit lesstof, films met praktijkvoorbeelden, oefenopgaven en praktijkoefeningen, waarbij door gebruik te maken van de achtergrond en de ervaringen van de cursisten een optimale op de praktijk gestoelde leeromgeving wordt gecreëerd. Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Besloten ruimte – definitie en risico’s
 • Mangatwacht – taken en verantwoordelijkheden
 • Gasmeten:
  • toxische stof
  • vergiftiging/gevolgen van toxische stoffen op het lichaam
  • risico, kans, gevolg
  • aggregatietoestand
  • verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen
  • relatie tussen vol.%, ppm en mg/m3
  • definities MAC-, Actie-, Grenswaarden en TGG
  • brand en explosie
  • omschrijving van explosiegebied en explosiegrenzen
  • verstikking door zuurstoftekort
  • effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage
 • Chemiekaarten, H-, R- en S-zinnen
 • Welke verschillende gasmeetapparaten zijn er en hoe werken deze?
 • Welke meetstrategie dient er te worden gevolgd en toegepast?
 • Hoe moeten de meetresultaten worden geïnterpreteerd?
 • Gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens het praktijkgedeelte worden zelfstandig gasmetingen verricht met behulp van verschillende soorten meetapparatuur (o.a. PID en gasmeetbuisjes).

Als onderdeel van de cursus ontvangt u een cursusmap met presentaties, bijlagen en achtergrondinformatie.

Tijdens de cursus worden daarnaast de volgende materialen getoond en gebruikt:

 • gasmeetbuisjes, handpompen, PID meter, koolwaterstofmeter
 • overalls, handschoenen, adembescherming, filterbussen

Overig

Tijdens de cursusdag wordt gezorgd voor koffie, thee en water.

Deze cursus wordt gegeven door Jordy Hof (MoSHE) of Sebastiaan Weijdema. Beiden hebben een ruime ervaring op het gebied van veiligheid in de industrie en bodem. Zij beoordelen meerdere keren per week V&G-plannen en geven de bijbehorende kick-off meetings.