MWH Academy

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

 

Het werken in of met verontreinigd(e) grond(water) brengt verplichtingen met zich mee op het gebied van veiligheid en gezondheid alsmede de Wet bodembescherming. Tijdens de cursus DLP leert/leren u(w medewerkers) hoe tijdens de voorbereiding en uitvoering aan deze verplichtingen te voldoen.

Prijs van de cursus

€ 675,00

excl. BTW

Inschrijven

Wat leert u tijdens deze cursus?
Deze cursus leidt u op tot DLP voor de droge en natte sector. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Inhoud van CROW publicatie 132
 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 132
 • Rol van de DLP in de praktijk

Een uitgebreid overzicht van de te behandelen onderwerpen vindt u onder het tabblad Programma.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus richt zich op uitvoerende partijen in de droge en natte sector. De cursus richt zich voornamelijk op:

 • personen die gelijktijdig met hun dagelijkse werkzaamheden eveneens de rol van DLP (gaan) uitvoeren1. Hierbij moet worden gedacht aan onder andere kraanmachinisten, grondwerkers, monteurs van kabels en leidingen, uitvoerders en (beun)schippers,
 • personen die in het kader van hun werkzaamheden de inhoud en (kosten)consequenties van CROW publicatie 132 moeten kennen, zoals uitvoerders, KwaliteitsVerantwoordelijke Personen (KVP) van BRL SIKB 7000 gecertificeerde bedrijven, calculatoren en werkvoorbereiders.
 • veiligheidskundigen die hun vakgebied willen uitbreiden naar de GWW.
 • veldwerkers, milieukundige begeleiders, toezichthouders en handhavers die hun kennis op het gebied van veilig werken in verontreinigde grond willen uitbreiden.

1 Vanaf werken in de Basisklasse dient er continu een DLP op het werk aanwezig te zijn. De functie DLP kan in combinatie met andere functies worden uitgevoerd. De DLP taak heeft echter wel voorrang op de andere taken van deze medewerker.

Algemene informatie

 • In het werkveld actieve docenten met vele jaren praktijkervaring
 • Kleine groepen (max. 15 personen) voor optimale interactie
 • Duur: 3 dagen, inclusief examen op dag 3
 • Zelfstudiebelasting: circa 8 uur (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • Prijs voor de cursus is inclusief uitgebreid lesmateriaal, CROW132 publicatie, examen en officieel Diploma DLP (bij slagen voor examen)
 • Prijs is inclusief 3 dagen koffie, thee, tussendoortjes en lunch

Prijs is inclusief eenmalig een eventueel herexamen.

De cursus wordt verdeeld over drie werkdagen in drie achtereenvolgende weken. De eerste twee cursusdagen en de ochtend van de derde cursusdag zijn lesdagen. Een groot deel van die lesdagen wordt besteed aan praktijkvoorbeelden en activiteiten die de DLP-er moet uitvoeren, zoals bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen en het bijhouden van een logboek. In de middag van de derde dag wordt het examen afgenomen. In navolgende tabel is de indeling van de dagen verkort weergegeven:

Opzet van de cursus

Dag 1

 • Milieuwetgeving: welke wetten zijn van toepassing?
 • Rollen & Verantwoordelijkheden: welke deskundigen zijn er, wie doet wat bij werken in verontreinigde grond?
 • Verontreinigingen: soorten, eigenschappen, herkennen en beschermen
 • Bodemonderzoek: welke onderzoeken zijn er en waar vind ik mijn info in een bodemrapport?

Dag 2

 • Arbowetgeving: Inspectie SZW, verplichtingen werkgever en werknemer, V&G-plannen, medische keuringen
 • Risico’s gevaarlijke stoffen: eigenschappen, blootstelling, gevolgen en beschermen
 • Maatregelenpakket: overdruk en filters, deco-unit, wasplaats
 • Veiligheidsklassen: berekenen van de veiligheidsklasse en welk gevolg heeft dit voor de te nemen maatregelen?

Dag 3

 • Persoonlijke bescherming en arbeidshygiëne: overalls, handschoenen, adembescherming; welke zijn er en wanneer gebruik ik welke?
 • Luchtkwaliteitsmetingen: praktijkoefeningen met verschillende meetapparatuur
 • DLP in de praktijk: logboek, registratie, metingen en verantwoordelijkheden
 • Examen door middel van meerkeuzevragen

Als onderdeel van de cursus DLP ontvangt u het volgende, uitgebreide lesmateriaal:

 • Cursusmap met presentaties, bijlagen, actuele wet- en regelgeving, oefeningen, achtergrondinformatie en links naar relevante websites
 • Gedrukte CROW publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (t.w.v. € 81,00 excl. btw) incl. errata behorende bij deze publicatie.

U ontvangt de publicatie en de cursusmap op dag 1 van de cursus. Beide worden gebruikt gedurende de cursus en het examen.

Tijdens de cursus worden daarnaast de volgende materialen getoond en gebruikt:

 • Voorbeeldrapportage van een bodemonderzoek
 • Gasmeetbuisjes, handpompen, PID meter, koolwaterstofmeter
 • Overalls, handschoenen, adembescherming, filterbussen

De cursus bestaat afwisselend uit lesstof, films met praktijkvoorbeelden, oefenopgaven en praktijkoefeningen, waarbij door gebruik te maken van de achtergrond en de ervaringen van de cursisten een optimale op de praktijk gestoelde leeromgeving wordt gecreëerd.

Overig

Tijdens de drie cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee, water, frisdrank en snacks. ’s Middags wordt een uitgebreide lunch geserveerd.

Dag 1 is gericht op bodemwetgeving en bodemverontreiniging. Deze dag wordt gegeven door Peter Bloot, senior projectleider bodem bij MWH. Sinds 2001 is hij zowel op kantoor als in het veld betrokken bij alle aspecten op het gebied van bodemonderzoek en -saneringen.

Dag 2 en 3 zijn gericht op arbo, veiligheid en uitvoeren metingen. Deze dagen worden gegeven door Jordy Hof (MoSHE) of Sebastiaan Weijdema. Beiden hebben een ruime ervaring op het gebied van veiligheid in de industrie en bodem. Zij beoordelen meerdere keren per week  V&G-plannen en geven de bijbehorende kick-off meetings.