MWH Academy

Update Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

 

Bij het werken in of met verontreinigd(e) grond(water) is de continue aanwezigheid van een gecertificeerde DLP-er noodzakelijk. Elke vijf jaar dient deze DLP-er een terugkomdag bij te wonen. Tijdens deze update wordt o.a. geoefend met de meetapparatuur en worden wijzigingen in het beleid behandeld.

Prijs van de cursus

€ 275,00

excl. BTW

Inschrijven

Wat leert u tijdens deze cursus?

Bij het werken in of met verontreinigd(e) grond(water) is de continue aanwezigheid van een gecertificeerde DLP-er noodzakelijk. Elke vijf jaar dient deze DLP-er een terugkomdag bij te wonen. Tijdens deze update wordt onder andere geoefend met de meetapparatuur, worden ervaringen uitgewisseld en worden wijzigingen in het beleid behandeld.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus richt zich op DLP-ers met een (verlopen) certificaat. Na deze cursus beschikt u weer voor een periode van vijf jaar over een geldig DLP certificaat en kunt u werken in verontreinigde grond(water) begeleiden.

Algemene informatie

  • In het werkveld actieve docent met vele jaren praktijkervaring
  • Kleine groepen (max. 15 personen) voor optimale interactie
  • Duur: 1 dagdeel
  • Prijs voor de cursus is inclusief uitgebreid lesmateriaal en officieel diploma DLP

Prijs is inclusief koffie en thee.

De cursus bestaat uit één dagdeel, waarbij onder begeleiding van een HVK/MoSHE geoefend wordt met luchtkwaliteitsmetingen (onder andere PID en gasmeetbuisjes) . Daarnaast wordt in groepsverband ervaringen uitgewisseld, de wijzigingen in de CROW132 ten opzichte van voorgaande versie doorgenomen, geoefend met het berekenen van de veiligheidsklasse en de wijzigingen in de wet- en regelgeving (Wet bodembescherming, Waterwet, Besluit bodemkwaliteit, Arbowet) behandeld.

Als onderdeel van de cursus DLP ontvangt u het volgende, uitgebreide lesmateriaal:

  • Cursusmap met presentaties, bijlagen, actuele wet- en regelgeving, oefeningen, achtergrondinformatie en links naar relevante websites
  • Errata behorende bij CROW publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water

Tijdens de cursus worden daarnaast de volgende materialen getoond en gebruikt:

  • Gasmeetbuisjes, handpompen, PID meter, koolwaterstofmeter
  • Overalls, handschoenen, adembescherming, filterbussen

Overig Gedurende de cursusdag wordt voorzien in koffie, thee en water. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van CROW publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water inclusief errata behorende bij deze publicatie. Mocht u niet beschikken over deze publicatie, dan wordt deze tijdens de cursusdag in bruikleen gegeven. U kunt deze eventueel aanschaffen voor € 81,00 exclusief BTW.

Deze cursus wordt gegeven door Jordy Hof (MoSHE) of Sebastiaan Weijdema. Beiden hebben een ruime ervaring op het gebied van veiligheid in de industrie en bodem. Zij beoordelen meerdere keren per week V&G-plannen en geven de bijbehorende kick-off meetings.