Aanbesteding en contractbeheer afvalinzameling Schiphol

 

Schiphol Group  |  Schiphol, Nederland

 

 

Introductie

De overeenkomst van Schiphol met haar afvalinzamelaar is in 2015 afgelopen. In de aanloop naar een nieuwe overeenkomst is een aanbesteding gehouden, waarbij Schiphol ons heeft ingeschakeld voor ondersteuning.

 

Projectbeschrijving

In het aanbestedingsproces was Stantec verantwoordelijk voor het opstellen van het programma van eisen voor de aanbesteding en hebben we bijgedragen aan de formulering van gunningscriteria en de beoordeling van inschrijvingen. Daarnaast was Stantec verantwoordelijk voor het contractbeheer van de lopende overeenkomst en hebben we na gunning namens Schiphol directie gevoerd op de voorbereidingen van de nieuwe afvalinzamelaar.

Aan de hand van een marktverkenning en interne consultatie bij de verschillende Schipholonderdelen hebben we het programma van eisen opgesteld. In de beoordeling van inschrijvingen hebben wij onze expertise ingezet om beschrijvingen van inschrijvers op waarde te schatten en een vakkundig oordeel over de kwaliteit van de inschrijvingen te vellen.

In het contractbeheer was Stantec daarnaast verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de contractuele diensten van de afvalinzamelaar en traden we op als verbinding tussen de afvalinzamelaar en diverse Schipholonderdelen. In de directievoering hebben we de nieuwe afvalinzamelaar wekelijks scherp gehouden op haar vorderingen en op de juiste momenten ingegrepen.

 

Projectresultaat

De ondersteuning die we verleenden aan Schiphol heeft geleid tot helderheid bij inschrijvers over de gevraagde diensten, duidelijke inschrijvingen en een keuze voor de beste (EMVI) inschrijver. Onder onze verantwoordelijkheid heeft een effectieve wisseling van afvalinzamelaars plaatsgevonden met minimale impact op de luchthavenprocessen.

 

 

 

Bekijk nog meer projecten

Meer informatie over dit en andere projecten is te vinden met hulp van onze Project Finder.

Bezoek Project Finder