Voorbereiding bodem, veiligheid en omgeving bij glasvezelprojecten

VolkerWessels Telecom | FttH

Introductie

Voor de uitrol van glasvezelkabels in een gemeente dient aan de voorkant bekend te zijn of er veilig in de bodem kan worden gewerkt. Voor VolkerWessels Telecom | FttH verzorgen we het advies omtrent bodem, grondwater, en veiligheid bij de voorbereiding voor de aanleg van glasvezel in verschillende Nederlandse steden.

We hanteren hiervoor een gefaseerde aanpak. Na uitgebreide datastudies, GIS-analyse en onderzoek doen we een uitspraak over de benodigde vergunningen in het kader van de Wet bodembescherming, de Waterwet en de veiligheidsklassen in het kader van de Arbowet. Onze insteek: zo min mogelijk fysiek onderzoek doen en zo veel mogelijk data verzamelen en delen. We verzorgen daarnaast de communicatie met bevoegde instanties, opdrachtgevers, aannemers en gemeenten

Glasvezel_510x380

Glasvezel_1_510x380

Project highlights

  • Sterk gereduceerde onderzoekskosten
  • Veilig werken in verontreinigde grond
  • Vlotte bestuursrechtelijke procedures
  • Geen stagnatie door ARBO en/of milieuovertredingen

Bekijk meer projecten

Project Finder