Bodem- en grondstoffenonderzoek

Onderzoek en advies bij de aanleg van woonwijk De Sniep

Gemeente Diemen  |  Diemen, Nederland

In de gemeente Diemen zijn de afgelopen jaren nieuwe woonwijken aangelegd. MWH is huisadviseur bij de grootste locatie De Sniep. Bij de Sniep is voorafgaand aan het bouwrijp maken een grootschalige bodemsanering uitgevoerd. Omdat de locatie wordt omsloten door de Muidertrekvaart en de Weespertrekvaart is de nieuwbouw voorafgegaan door het aanbrengen van nieuwe kades.

Het bouwrijp maken werd beheerst door het zetten van de ondergrond. Voor dit zetten is een grondmodel gemaakt op basis waarvan de beschikbare overtollige grondstroBodemmen als voorbelasting over het terrein zijn verplaatst. Er zijn nieuwe wegen aangelegd en nieuwe rioleringen aangebracht, waarbij er met het oog op de wisselende kansen op verkoop regelmatig een aangepaste indeling van het terrein is geweest.

feat_page_diemen_510x382

feat_page_diemen_1_510x382

MWH verzorgt een breed scala aan adviesdiensten voor de gemeente Diemen. Voor en tijdens de werkzaamheden zorgen we voor het onderzoek en advies op het gebied van de milieuchemische- en fysische kwaliteit van de bodem en grondstoffen (o.a. asfalt en fundatie).

We geven daarnaast inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie. Hierdoor wordt de te verwachten zetting en waterbezwaar inzichtelijk gemaakt, waardoor belemmeringen en mogelijkheden op tijd worden gezien. Indien er sprake is van een bodemverontreiniging, zorgen we voor de juiste begeleiding zodat wetgeving wordt nageleefd en arboveiligheid is gewaarborgd. Er wordt bespaard op kosten en tijd, omdat MWH binnen drie dagen de kwaliteit van de (vrij te komen) grondstoffen onderzoekt.

feat_page_diemen_2_1016x382

 

MWH heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Geotechnisch advies
 • Compliance
 • Inzet HVK’er/ARBO veiligheid
 • Klankbord en advisering projectleiding
 • Advies voorbelasting
 • Constructieberekeningen
 • Bodemonderzoeken
 • Opstellen bestekken (waaronder UAVgc)
 • Voorbereiding, begeleiding baggerwerkzaamheden
 • Geohydrologisch advies
 • Certificatie Grondbank (opstellen handboek)
 • Administratie grondbank
 • Milieukundige begeleiding en toezicht
 • Ap04 partijkeuringen (conform en indicatief)
 • Zettingsberekeningen

Bekijk meer projecten

 

Klik hier