Informatiemodel Hoogwaterbeschermingsprogramma

Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma  |  Den Haag, Nederland

Introductie

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is in het leven geroepen om maatregelen uit te voeren waarmee primaire waterkeringen, zoals dijken, sluizen, dammen en duinen, voldoen aan huidige en toekomstige veiligheidsnormen. De programmadirectie van het HWBP staat voor de uitdaging om centraal de regie te voeren over de decentrale uitvoering. De ambitie daarbij is hoog: het doel van het programma is om zowel een significante productieverhoging en als duidelijke kostenverlaging te realiseren ten opzichte van eerdere programma’s.

 

 

Informatiemodel

Stantec heeft een informatiemodel ontworpen waarmee de programmadirectie van het HWBP haar informatiehuishouding kan inrichten. Het model voorziet in de informatiebehoefte van de betrokken belanghebbenden en biedt de oplossing voor het efficiënt en effectief verkrijgen en presenteren van sturingsinformatie. Bij de ontwikkeling is daarbij speciaal rekening gehouden met de afweging tussen de verschillende belangen van decentrale en centrale betrokkenen. Met dit in gedachten hebben we ons in eerste instantie gericht op de vormgeving van het informatiemodel. Het op een goede manier vormgeven van de informatievoorziening kan bij uitstek bijdragen aan de beoogde trendbreuk van ‘ieder voor zich’ naar ‘samen de schouders eronder’.

 

Aanpak

De aanpak om te komen tot een ontwerp van een informatievoorziening voor de programmadirectie bestond uit het analyseren van alle alternatieve manieren waarop informatie kan worden verzameld, verwerkt en gepresenteerd. De geïnventariseerde en geanalyseerde informatiebehoefte van de programmadirectie en de ervaring van Stantec vormen de basis voor het ontwerp van het informatiemodel voor het verzamelen van gegevens en opslaan en delen van informatie. Daarnaast heeft Stantec met het informatiemodel als uitgangspunt, in samenwerking met de betrokkenen, kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en een routekaart opgesteld om de programmadirectie te helpen komen tot een adequate informatiehuishouding.

Bekijk nog meer projecten

Meer informatie over dit en andere projecten is te vinden met hulp van onze Project Finder.

Bekijk projecten